Secció de Polits

Atesa la importància de la presentació de les peces, disposem d’una secció únicament dedicada als acabats finals, en la qual els nostres professionals porten a terme tasques de desbarbat i polit. Oferim un ampli ventall d’acabats per escollir i utilitzem materials de compra amb registres patentats que garanteixen al producte un aspecte superficial inigualable i homogeni.

Desbarbadora tipus Kuhlmeyer

2 unitats

Màquina desbarbadora ideal per donar uniformitat i perfecció en el procés de desbarbat i setinat, sense cap risc de quedar-se clavat durant l’operació.

Electropolidora

Disposem d’una electropolidora doble de 5 CV de potència per a tasques d’acabat brillant.

Electropolidora

Disposem d’una electropolidora doble de 5 CV de potència, equipada amb múltiples utillatges, per a tasques de desbarbat previ molt exigents.

Electropolidora

Disposem d’una electropolidora de 3,5 CV de potència, exclusiva per a acabats setinats o mats.

Sorrejador

Disposem d’un sorrejador per a peces de dimensions màximes de 600x240x300 mm.