Corte por láser Barcelona

Les nostres màquines de tall de metall amb làser d’alta precisió transformen les planxes d’acer inoxidable, de ferro, d’alumini, de coure o de qualsevol altre metall, de gruixos que van des de 0,2 mm fins a 25 mm, en una sèrie de peces preparades per entregar al client o, si és necessari, per portar a la secció de plegat, de soldadura o de polits, entre d’altres.

Les nostres dues màquines de tallat làser combinen a la perfecció potència i precisió (poden tallar amb toleràncies decimals), i ofereixen un resultat excel·lent. Minimitzen les rebaves, fet que aconsegueix reduir els costos del polit i, sobretot, disminuir el temps de producció i entrega, tant de les sèries llargues com de les curtes.

A méstambé disposem d’ una punxonadora per foradar peces metàl·liques de fins a 6 mm (en curs), una serra trossejadora de tall fi en sec per a perfils, tubs i tot tipus de productes de metall, una serra de cinta per a talls en angle vertical i màquines industrials de foradar amb recorreguts semiautomàtics.

Tall per Làser 5000W

2 unitats

Disposem de dos làsers amb les següents especificacions tècniques:

 • Potència: 5.000 w Trumpf
 • Recorregut: 3.000 mm x 1.500 mm
 • Gruix de tall:
  • Fins a 8 mm en electrozincat i galvanitzat
  • Fins a 12 mm en alumini
  • Fins a 20 mm en inoxidable
  • Fins a 25 mm en ferro

Tall per Làser 2500W

 • Potencia: 2.500 w Rofin
 • Recorrido: 3.000 mm x 1.500 mm
 • Grueso de corte:
  • Hasta 4 mm en electrozincado y galvanizado
  • Hasta 3 mm en aluminio
  • Hasta 10 mm en inoxidable
  • Hasta 15 mm en hierro

Serra de Cinta Manual

Disposem d’una serra de cinta manual amb les següents especificacions tècniques:

 • Tall de -30º a 60º
 • Zona de tall: 200 mm x 200 mm
 • Taula per a barres de 6.000 mm

Màquines Industrials de Foradar

Disposem d’un punt de treball amb recorreguts semiautomàtics.