Secció de Soldadura

La nostra activitat empresarial té els seus origens en la soldadura

Soldadura TIG

Som conscients que la soldadura TIG és clau per a l’acer inoxidable. És per aquest motiu que comptem amb 16 punts de treball en soldadura TIG amb tecnologia inverter, dos dels quals són de soldadura d’alta freqüència per a alumini.

Soldadura MIG

Disposem de vuit punts de treball amb tecnologia convencional i inverter.

Soldadura de Perns

Disposem de quatre punts de treball de soldadura de perns fins a mètric 8.

Soldadura Lineal Semiatomàtica TIG

Disposem d’un punt de treball amb una mida total de 2 metres entre el punt A i el punt B.

Robot Soldadura TIG 6 eixos

Disposem d’un robot de soldadura TIG amb arc pulsat, lliure de projeccions, que permet portar a terme un procés de soldadura totalment precís i amb diversos punts de treball.

Robot Soldadura MIG 6 eixos

Disposem d’un robot de soldadura MIG amb arc pulsat, lliure de projeccions, que permet portar a terme un procés de soldadura totalment precís i amb diversos punts de treball.

Robot Soldadura TIG 5 eixos

Disposem d’un robot molt ràpid de soldadura MIG amb arc pulsat, lliure de projeccions, que permet portar a terme un procés de soldadura totalment precís i amb una taula giratòria.

Soldadura por Resistència amb Control Digital

Disposem d’un punt de treball de soldadura per resistència amb control digital per a gruixos màxims de planxa de fins a 5 mm + 5 mm.